Biuro Badań Bilansów „AUDYTOR” Bogumiła Zalega

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakres wykonywanych usług:

badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań skonsolidowanych,,
przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań skonsolidowanych,
ekspertyzy ekonomiczno finansowe,
przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych,
audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
doradztwo podatkowe,
doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej,
działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości i systemu podatkowego.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzana są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr. 152, poz. 1223 z późn. zmianami), krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowymi standardami rachunkowości.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego