Biuro Badań Bilansów „AUDYTOR” Bogumiła Zalegaa

Idź do spisu treści

Menu główne

Nazwa firmy: Biuro Badań Bilansów AUDYTOR Bogumiła Zalega
Siedziba: ul. Błękitna 1, 42-300 Myszków
Nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez

Krajową Radę Biegłych Rewidentów: 122
Regon: 150912325
NIP: 577-001-09-07

Tel./Fax: (34) 313 01 43
Tel.: 602 158 663

E-mail: audytor1@onet.pl
Internet: http://www.audytor.myszkow.pl

Biuro Badań Bilansów
AUDYTOR Bogumiła Zalega z siedzibą w Myszkowie przy ul. Błękitnej 1 jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia 1994 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 3343 dokonanego w dniu 12 października 1993 roku w Urzędzie Miasta

w Myszkowie.

Biuro
AUDYTOR jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

w HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Pion Ubezpieczeń Korporacyjnych Departament Korporacyjnych Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Warszawie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego